Het onderhouden van een goede mondhygiëne is juist ook bij dysfagiepatiënten erg belangrijk, want slechte mondhygëne kan in bepaalde gevallen een rol spelen bij het ontstaan van een aspiratiepneumonie, ook als een patiënt niet oraal gevoed wordt. Hulp bij mondzorg is een domein van verpleegkundigen en verzorgenden, maar logopedisten worden daarbij soms om advies gevraagd.

Belangrijke bronnen van informatie over mondzorg zijn:
- de multidisciplinaire richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen' met bijlagen en de verkorte versie 'Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen', die kunnen worden gedownload van de website van Verenso.
- hoofdstuk 6 uit het boek 'Slikstoornissen bij volwassenen' beschrijft de 'Mondverzorging bij kauw- en slikstoornissen'.

Maar ook de verpleegkundige tijdschriften besteden regelmatig aandacht aan mondzorg, bijvoorbeeld:

7 tips over het geven van goede mondzorg bij ouderen in Nursing

Feiten en fabels over het geven van mondzorg in het Tijdschrift voor Verzorgenden.

Tenslotte is heel veel informatie over mondhygiëne is te vinden op de website van het Ivoren Kruis en natuurlijk bij mondhygiënisten.
  

Kauwen
En hoe het nu met de relatie tussen kauwen en cognitie? Helpt kauwen tegen dementie, zoals enkele jaren geleden in de publiciteit kwam? 
Inmiddels weet iedereen dat voldoende bewegen en cognitief actief zijn - ook bij chronische aandoeningen - belangrijk is om in conditie te blijven en gezonder oud te worden. Kauwen is ook bewegen en er zijn relaties aangetoond tussen kauwen en alertheid en tussen gewone kauwbare voeding eten en cognitief functioneren bij demente ouderen. Maar of er ook een oorzakelijk verband is moet nog worden onderzocht, dat wil zeggen of stevige voeding bij mensen die kunnen kauwen (en geen slikstoornis hebben!) een gunstige invloed heeft op hun cognitief functioneren. Het is zeker aannemelijk is, maar het punt lijkt vooral te gaan over aandacht voor goede voeding en goede mondzorg!
Zie ook de betreffende pagine hierover van Dementie in Beweging en het college hierover van prof. Erik Scherder.

 

U bevindt zich hier: Start Behandeling Mondzorg en kauwen